Kniha autorů Radovana Zejdy, Pavla Vosátky a Jaroslava Hedbávného je určena nejen milovníkům přírody, turistům a zájemcům o historii.

Nasto padesáti stranách ve fotografiích a doprovodných textech poodhaluje a přibližuje krásu přírody a působivost osídlené krajiny na Třebíčsku, Náměšťsku, Jaroměřicku, Mohelensku, Brtnicku a Opatovicku.

„Doufáme, že kniha bude pozitivně přijata a že zacelí absenci podobného regionálního průvodce na našem místním knižním trhu,“ řekl jeden z autorů, Pavel Vosátka z třebíčského městského úřadu.

Kromě popisu přírodních zajímavostí a kulturního bohatství jsou v knize obsaženy úryvky z literárních děl nejvýznamnějších regionálních spisovatelů a básníků s vyznáním k životu a přírodě. Neméně významným celkem knihy je část fotografická, kde jsou k vidění nejen přírodní fotografie, ale i snímky vztahující se k obytné krajině a její historii.

Publikace byla vytištěna v nákladu 1000 výtisků. Polovina nákladu půjde do volného prodeje, k dispozici bude v informačních centrech. Počátkem ledna bude možné knihu zakoupit za sníženou cenu 150,- korun. Polovinu nákladu si radnice ponechá ke svým propagačním účelům.