Kněží Jan Bula a Václav Drbola jsou úzce spjatí s Třebíčskem. Jan Bula se narodil v Lukově a duchovně působil v Rokytnici nad Rokytnou, Václav Drbola byl jako kněz v Babicích. Oba mladí katoličtí faráři byli v 50. letech minulého století zatčeni a v následných vykonstruovaných procesech popraveni. Dnes jsou v církevních kruzích považováni za mučedníky.

Zda budou také blahořečeni, což je předstupeň svatořečení, se právě nyní rozhoduje. Stali by se jedinými takto označenými lidmi, kteří se narodili nebo působili na Třebíčsku.

Na jejich blahořečení začali odborníci z Brněnského biskupství pracovat před šesti lety. Shromažďovali dokumenty i svědectví pamětníků. Před asi rokem a půl dokončili spis, který po slavnosti v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla odeslali do Vatikánu.

Nyní tam skončila první fáze římské části řízení o obou kněžích, vatikánská Kongregace pro blahořečení a svatořečení rozhodla, že biskupství pracovalo správně a pověst o mučednické smrti skutečně existuje.

Nyní bude zpracován spis o přibližně tisícovce stran, na základě kterého budou rozhodovat Vatikánem vybraní komisaři. Časový harmonogram je nadále nejistý a nadále platí, že proces může trvat i několik let. „Snažíme se udělat všechno pro to, aby se blahoslavení uskutečnilo v dohledné době. Mým přáním je, aby se v příštím roce odevzdalo hotové Positio, tedy spis pro komise,“ řekl administrátor řízení Karel Orlita z Brněnského biskupství. „Jak brzy budou komise zasedat, kolik času jim bude trvat rozhodnutí, to všechno jsou věci předem časově nestanovené. Pro představu, v současné době kongregace projednává asi 400 podobných případů,“ dodal.

Podle Karla Orlity bude záležet na síle modliteb, které budou za zdárný průběh řízení lidé věnovat, ale také na penězích. Práce odborníků ve Vatikánu, kteří se budou případem kněží Buly a Drboly zabývat, totiž není zadarmo.

I ve farnostech, kde kněží působili, se pořádají sbírky, jejich výtěžek pak míří na speciální konto. Poslední se uskutečnila v Rokytnici v neděli 16. července. Byla už několikátá v posledních letech. „Podle výše částky, která se vybere, je vidět, že na tento účel sbírky lidé slyší víc než na jiné,“ poznamenal současný kněz z Rokytnice nad Rokytnou Jiří Plhoň.
Minimální suma výdajů, které budou potřeba pro zdárné dokončení vatikánského řízení, se pohybuje kolem půl milionu korun. Lidé přispívají buď skrze farnosti, ve kterých novodobí mučedníci působili, ale také svévolně a přímo převodem nebo složením peněz na speciální konto. „Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří na kanonizaci přispěli a přispívají. V současné době je na účtu přibližně 200 tisíc korun,“ sdělil Karel Orlita.

Peníze nejsou důležité jen pro zdárné dokončení procesu vedoucího k blahořečení, ale také kvůli rychlosti, jakou budou moci odborné komise ve Vatikánu pracovat. Administrátor řízení Karel Orlita přitom nepodceňuje sílu modlitby. „Bez Boží pomoci nelze spolupracovat na Božím díle,“ zdůraznil. „Nejedná se totiž o nějaký podaný projekt, který by si někdo umínil dosáhnout, ale vnímáme to jako veliký dar a milost od Boha,“ řekl.

Pokud budou Jan Bula a Václav Drbola blahořečeni, budou označováni jako přímluvci u Boha a lidé se k nim za tímto účelem budou moci v modlitbách obracet. Na jejich památku může být také v kostelích po celém světě sloužena takzvaná votivní mše a každému z mučedníků bude moci být zasvěcena kaple, kostel nebo i farnost. Zasvěcení sakrální stavby nebo církevního společenství jejich jménem a odkazem však musí předem schválit Vatikán.

Pokud by blahořečení kněží byli někdy v budoucnu také svatořečeni, přičemž cestu k tomuto titulu papež František nedávno zjednodušil, mohou být patroni kaple, kostela či farnosti bez souhlasu z Vatikánu.