Zaprvé koncem minulého týdne zahájil meziresortní Stálý výbor pro jadernou energetiku konzultace s potenciálními dodavateli. O stavbu nového jaderného bloku v Česku se zajímá šest společností. Kromě ruské státní společnosti Rosatom jde o Westinghouse z USA, korejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, francouzskou Areva a Atmea, za kterou stojí Francie a Japonsko.

„Začínáme s Rosatomem, následovat bude Westinghouse a další. S každým bude konzultace trvat dva dny. První den probereme ekonomické a obchodní otázky, druhý den technické. Budeme klást důraz na obchodně ekonomické otázky,“ popsal vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. Konzultace potrvají do 10. února. „Poté budeme vytvářet analytický dokument pro jednotlivé resorty a pracovní skupiny. Ke konci února budeme informovat o rámcových výsledcích,“ doplnil zmocněnec. Na přípravě nových bloků cílevědomě pracuje i společnost ČEZ. Loni vyčlenila projekty nových bloků v Dukovanech a Temelíně do dvou samostatných dceřiných společností. Jsou stoprocentně vlastněny ČEZem. „Má to několik výhod,“ sdělil generální ředitel dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II Martin Uhlíř.

„Má to několik výhod. Jednak bude projekt transparentně oddělený od ČEZu z pohledu financování. Do této společnosti může vstoupit cizí investor, což je pro nás klíčové a důležité pro další rozvoj,“ sdělil generální ředitel dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II Martin Uhlíř. Majoritní vliv by si podle něj měl ve společnosti ponechat stát nebo ČEZ. „Je to velice strategická záležitost, která by se neměla dostat do cizích rukou. Je to důležité z hlediska soužití současné a budoucí elektrárny,“ podotkl.

Vliv státu zvaný ingerence

Výstavba jednoho nového jaderného bloku vyjde odhadem na 150 miliard korun. Kdo je zaplatí, zatím není jasné. Z dosavadních signálů je zřejmé, že bez podpory státu nové bloky stát nebudou. Volá po ní ČEZ a podle zmocněnce Štullera ji žádají i všichni potenciální dodavatelé stavby. „Nikomu z nich nedělá potíže vstoupit v menším či větším rozsahu do dceřiné společnosti. Všichni ale cítí potřebu, aby došlo na ingerenci státu. Zname-ná to, že všichni chtějí vi-dět nějakou formu podpo- ry státu. Nemluvíme garancích, o zaručené kupní ceně elektřiny. Ingerence znamená určitý vliv státu v širokém rozsahu,“ řekl Ján Štuller.

Jak bude takzvaná ingerence vypadat, musí rozhodnout vláda. Má na to přibližně dva a půl roku, pokud má být dodržen harmonogram příprav, na jehož konci má stát nový jaderný blok v Dukovanech kolem roku 2035, kdy stávající čtyři bloky doslouží.

Právě harmonogram je nejčastěji skloňovaným slovem v souvislosti s novými jadernými zdroji. Už dnes se o tři až čtyři roky opožďuje, a pokud vláda nechá rozhodování o investorském modelu na vládu příští, hrozí další průtahy. „Potřebujeme znát alespoň rámec, kterým směrem se máme ubírat. Jaký způsob podpory státu se do budoucna bude uvažovat,“ míní Martin Uhlíř.

Nový blok by se podle něj dal postavit za 17 let. Pokud by ovšem vše fungovalo bez problémů a komplikací. „Protože jsme ale realisté, započítali jsme do harmonogramu různá zdržení, která říkají, že reálné je počítat se spuštěním za 22 let. To znamená roku 2039,“ podotkl.

Zastavíme zpoždění

Zpoždění je dáno mimo jiné složitou legislativou. Jak zefektivnit české povolovací řízení, na tom aktuálně pracuje Stálý výbor pro jadernou energetiku. Stano- vil si čtyři oblasti priorit a konkrétní úkoly, které by podle zmocněnce Jána Štullera měly zastavit, případně zkrátit zpoždění přípravy nového jaderného zdroje.

Stavbu prakticky všech velkých průmyslových objektů v tuzemsku komplikuje délka povolovacích řízení. Proces územního řízení o umístění stavby není možné zahájit, pokud není znám detailní projekt včetně konfigurace stavebních objektů a technologie v objektech. A něco takového není možné, pokud není znám a vybrán dodavatel. Výběr dodavatele pro dukovanský blok ještě nějakou dobu potrvá, a to by opět protahovalo už tak dost našponovaný harmonogram. „Aby se mohl vybírat dodavatel paralelně se zahájeným řízením, je nutné udělat legislativní změnu ve stavebním zákoně. Předloha novely zákona je v parlamentu,“ zmínil Štuller.

Výbor dále také hledá cestu, jak udělat výběrové řízení, ale ne stoprocentně podle zákona o veřejných zakázkách. Proč? „Protože zákon je velice rigidní, nemá v sobě flexibilitu. Kdyby bylo potřebné do požadavku na dodavatele zakomponovat požadavky na bezpečnost, které mohou vzniknout v rámci Evropské komise, tak by to nebylo v podstatě možné,“ podotýká Štuller.

Vládou schválená Státní energetická koncepce zadává společnosti ČEZ připravovat výstavbu jednoho nového bloku v Dukovanech i Temelíně s možností rozšíření na dva. Podle jaderného zmocněnce Jána Štullera má prioritu Dukovansko. Při výstavbě by vzniklo 200 250 pracovních míst přímo ve společnosti Elektrárna Dukovany II. Tito lidé by řídili stavbu. Na samotné výstavbě by se podílelo až 3 000 zaměstnanců dodavatelských firem. Výstavba jednoho bloku bude trvat podle předpokladů šest let, v případě dvou bloků ještě o dva roky déle. Nový blok by měl stát vedle areálu lektrárny směrem ke Slavěticím.

Kdo bude křtít?

Přípravu pátého bloku všemi možnými způsoby prosazuje sdružení Energetické Třebíčsko. Jeho předseda Vítězslav Jonáš minulý týden oznámil, že základní kámen nového bloku je již připraven. „Zatím se nikdo z vládních představitelů neodhodlal, že by nám ho pokřtil. Možná to počká až na nového premiéra,“ pronesl.