Pro tyto komunální volby se žádné voličské průkazy, které zajišťují občanům možnost volit i mimo svůj tradiční volební okrsek, nevydávají. Pokud má někdo zrovna naplánovanou cestu do zahraničí nebo bude v době konání voleb v nemocnici, nebude moci volit. „Během těchto komunálních voleb je možné volit pouze ve volebním okrsku, do kterého daný volič spadá," potvrdila Alena Kuchařová, vedoucí správního oddělení krajského úřadu.

To se vztahuje také na voliče, kteří budou v době voleb v jihlavské nemocnici. „Tentokrát voliči nemohou volit na voličský průkaz, ani není žádný seznam voličů. Volit bude moci v nemocnici pouze ten, kdo si o to na oddělení požádá a spadá do volebního okrsku číslo 37," upřesnila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

V překladu to znamená, že se jedná o pacienty, kteří budou z dané části Jihlavy. Zažádat si ale mohou tito voliči po celou dobu hospitalizace, a nejen v určitém termínu.

„Ostatní pacienti, pokud budou chtít volit a budou zrovna hospitalizovaní, musí volit ve své stálé volební místnosti v místě trvalého bydliště , tedy budou v době komunálních voleb muset opustit nemocnici," dodala mluvčí Zachrlová. Během voleb proto vedení nemocnice neočekává, že bude mezi pacienty v nemocnici velký zájem.

Podle Kuchařové si pacienti mohou požádat nemocnici o dočasné propuštění. „Pokud jim to nemocnice umožní, mohou požádat příbuzné, aby je odvezli k volbám," dodala Kuchařová z krajského úřadu.

Volební okrskové komise však mohou ve svých volebních obvodech vyjít s urnou za těmi, kteří se necítí na to, přijít do volební místnosti. Této možnosti většinou využívají starší, méně pohybliví lidé. Zájemci o to, aby za nimi komise s přenosnou urnou přišla, mohou požádat na obecním úřadě kdykoli. „Není žádný termín, do kterého si lidé musí požádat. Klidně mohou zavolat nebo vzkázat na obecní úřad, či přímo u volební okrskové komise v době konání voleb a komisaři za nimi přijdou," uzavřela téma Kuchařová. Volby do obecních zastupitelstev se konají letos ve dnech 10. a 11. října.