Jenže Jaromír Barák v zastupitelstvu je. K nelibosti některých jeho kolegů, protože oponuje často a intenzivně. Někdy to vypadá, že z principu a samoúčelně. Jindy se vkrádá otázka, zda kritika Baráka nestvořili sami radní svými až příliš krajními postoji. Jako naposledy, když radnice prezentovala vysokou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) jako svůj úspěch. Úřad naznal, že město se dopustilo správního deliktu při výběru provozovatele městské dopravy a uložil zaplatit jeden a půl milionu korun. Radnice nato oznámila občanům, že UOHS potvrdil správnost postupu radnice při výběru dodavatele MAD.

„To je neuvěřitelné! Jak manipulujete s fakty, jak neváháte dezinformovat veřejnost u případu, který je jednoznačný! Kdo tohle vymyslel? Kdo je tím Kojzlarem třebíčské radnice?", hřímal na čtvrteční schůzi zastupitelů Barák. Pro ty, kdo nepamatují, je třeba připomenout, že Jaroslav Kojzlar byl šéfredaktorem komunistického Rudého práva, ve kterém před listopadem 1989 vycházely titulky Republiku si rozvracet nedáme, Rozvratníkům nelze ustupovat či Přejeme si klid k práci.

Starosta Pavel Janata (KDU-ČSL) postup radnice hájí. „Jen jedna z podmínek ve smlouvě, pouze tato jedna jediná věc byla označena za diskriminační. To nás myslím opravňuje k titulku, který je tu kritizován. Postup radnice byl v pořádku," prohlásil Janata. (UOHS označil požadavek na krytá stání pro používané autobusy za problematický, protože omezil okruh možných dodavatelů. Soutěže na provozování MAD v Třebíči se nakonec účastnil jediný, současný provozovatel Trado MAD a zakázku získal, pozn. red.)

Stanovisko UOHS radnice zveřejnila na webu města, i když zpočátku dokument tajila. Připojila k němu svůj komentář a podala proti rozhodnutí rozklad. Pokuta od UOHS je zatím nepravomocná. Radní věří, že verdikt UOHS zvrátí. „Jsem přesvědčen, že argumenty, které jsme použili v rozkladu, jsou pádné a že rozhodnutí bude přehodnoceno," pronesl starosta Janata.