Už tuto adventní neděli se mohou těšit na adventní jarmark, Ježíškovu poštu, vystoupení dětských sborů ZUŠ Třebíč a rozsvěcení vánočního stromu a jesliček.

Na druhou adventní neděli je připravena adventní zabijačka s odborným výkladem (od 9 hod. podle zájmu až do 16 hod.), od 13 do 16 hodin pak vystoupení tanečního souboru Motus.

V tutéž dobu bude Den otevřených dveří Gynklinik, s. r. o., (informace o prevenci rakoviny prsu a nácvik samovyšetřování prsou, prezentace jednodenní chirurgie a genetiky, ve spolupráci s VZP pak měření tlaku, pulzu, saturace hemoglobinu kyslíkem, glykemie, BMI). Ve stejném čase se koná i výstava pracovních oděvů firmy Altreva. Od 14 do 19 hodin zahraje muzika Blažek&Uhlíř na odpoledních čajích v Hospodě U Rybníka.

Třetí adventní neděli bude od 13 do 17 hodin předvánoční workshop v Denním centru Barevný svět a v Hospodě U Rybníka dětský workshop zdobení perníků. Čtvrtá adventní neděle se odehraje v místní knihovně.

První adventní neděle v Borovině:

• 13.00 - 19.00 hod adventní jarmark

• 13.00 19.00 hod Ježíškova pošta

• 16.00 17.00 hod vystoupení dětských sborů ZUŠ Třebíč Notička, Osmina a Rezo- nance pod vedením Mgr. Heleny Valové

• 17.00 hod rozsvícení vánoční- ho stromu a jesliček