„Splnili jsme všechny potřebné podmínky, a tím máme potvrzeno, že se na celonárodní poměry nadstandardně věnujeme práci s nadanými dětmi," popisuje ředitel školy Vít Feldbabel.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR PhDr. Dagmar Jílková. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. „Za zmínku stojí i to, že Fakulta informačních technologií VUT Brno přijímá bez přijímacích zkoušek ty uchazeče, kteří mají mensovní potvrzení s IQ 120 a více. Takovýchto fakult by mělo do budoucna přibývat," popisuje zástupce ředitele Zdeňka Matějková.

Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Testy jsou neverbální a kalibrované podle věku. Výsledky testování jsou důvěrné a budou sděleny pouze zákonným zástupcům dětí. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

Testování probíhá formou tužka papír. Test trvá 40 minut. Testovat lze pouze děti, které přinesou podepsaný souhlas rodičů s testem. Platí pro děti do 15 let. „Testování není povinné, je to jen nabídka, kterou podle uvážení můžete využít. Další testování proběhne za dva roky," uzavírá ředitel Feldbabel.