„Naučná stezka začíná již u tělocvičny, kde jsou zasázené první bylinky a lavičky k posezení," řekla koordinátorka enviromentálních programů gymnázia Miriam Dufková. Pokračuje před vchodem do školy, kde krom většiny bylinek uvidí návštěvníci také velkou tabuli s informacemi o jednotlivých rostlinkách. U ní nechybí příjemné posezení z dřevnými lavicemi a stoly. „Využijí ho nejen naši studenti, ale i veřejnost, která sem chodí například na naše nocturna. I ti tady budou moci posedět a naši bylinkovou zahrádku si užít," sdělila Dufková.

K naučné stezce mají studenti k dispozici pracovní listy, k nimž najdou odpovědi právě na ní. V jedné hodině je čeká také ochutnávka čajů a budeme se je snažit přivést k tomu, že bylinkové čaje jsou zdravé," doplnila Dufková.

Při slavnostním otevření nechyběla ani Jana Bochníčková, která je spoluzakladatelkou první bylinkové obce. Právě od ní a její maminky pocházejí sazenice bylinek pro zahrádku v areálu katolického gymnázia.

A bylinková zahrádka nemusí být do budoucna jedinou spoluprací s Janou Bochníčkovou, která je zároveň koordinátorkou projektu přírodních zahrad. „Chtěli bychom se v tomto areálu vrátit do historie a zasázet zde původní druhy - mišpule, kdoule, rakovníky. Co se kdysi pěstovalo a dnes to studenti neznají," nastínila Dufková.

Naučná stezka není pouze o bylinkách. Její cesta končí za tělocvičnou, kde je umístěna školní kompostárna. „Tam jsme díky projektu zakoupili čtyři kompostéry, do kterých již půl roku dáváme bioodpad. Kompostéry jsou ze tří čtvrtin plné a doufáme, že na jaře budeme moci použít vlastní kompost na obohacení naší bylinkové zahrádky i květinové výzdoby, kterou máme ve škole," dodala Dufková.