V těchto dnech bagry odvážejí suť z původní přístavby, která se nacházela podél zdi pod zimním stadionem. Nová výstavba bude probíhat za školního provozu. Studenti o výuku nepřijdou.
„Naplánovali jsme výuku tak, aby mohla probíhat i po dobu bourání i výstavby. Za několik měsíců zde vyroste bezbariérová budova se dvěma patry a podkrovím. Počítá se se dvěma jazykovými učebnami pro interaktivní výuku jazyků s využitím počítačů. Díky modernímu vybavení a novým učebním pomůckám bude výuka méně teoretická a více názorná,“ popsal ředitel Vít Feldbabel.

Škola připravovala žádost o dotaci celý rok. Zapojili se i učitelé, ti si sami naplánovali budoucí učebny a vybrali pomůcky za 10 milionů korun. Součástí projektu jsou také venkovní úpravy a vysokorychlostní internetové připojení v celé budově.

K získání dotace muselo Katolické gymnázium najít spolupracující základní školy. Patří mezi ně například ZŠ Na Kopcích v Třebíči nebo základní školy v Jaroměřicích nad Rokytnou a Okříškách. Škola také oslovila sedm firem z regionu a vysoké školy, se kterými bude spolupracovat. Zaměstnanci firem a akademičtí pracovníci se budou podílet na výuce.

„Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) tvoří 95 procent způsobilých výdajů, tj. 79,7 milionu korun. Zbývající část bude hradit vlastník budovy – Biskupství brněnské,“ vysvětlila zástupkyně ředitele pro ekonomiku Zdeňka Matějková. Areál školy je památkově chráněn, k rekonstrukce je nutná souhlas památkářů. Katolické gymnázium Třebíč se svými 335 studenty sídlí v areálu bývalého kapucínského kláštera postaveného na konci 17. století. Celý areál plánuje postupně zřizovatel školy, Biskupství brněnské, zrekonstruovat.