„Příslušníci 22. vrtulníkové základny se s podobnými akcemi setkali při zahraničních cvičení, kde jsou dobročinné akce obdobného charakteru naprosto běžné. Proto jsem s potěšením vyhověl žádosti o umístění kasičky nadace v prostorách základny. Kasička bude umístěna na viditelném místě po celou dobu cvičení a já pevně věřím, že tuto akci podpoří nejen naši vojáci, ale přispějí též zahraniční účastníci cvičení. Zároveň nám všem přeji, abychom nikdy pomoc Nadace pro transplantace kostní dřeně nepotřebovali,“ řekl řídící cvičení, plukovník Miroslav Svoboda.

Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti. Město Moravský Krumlov pravidelně organizuje akce, které nadaci pomáhají. „Žádný dar ani pomoc pro nás není malá a my si nesmírně vážíme, že můžeme s kasičkou stát na půdě letecké základny,“ zmínila zástupkyně odboru sociálních věcí města Moravský Krumlov Marie Bartošková.

Pozor u Stříteže, je tam retardér v podobě zfrézované vozovky a výmolů.
Nový koberec a pak skok. Auta brzdí u opravené silnice

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá nemocným s onkologickým onemocněním krve, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Podporuje také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispívá na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny.

Třebíčská whisky
Třebíčská whisky získala zlatou medaili. Předběhla skotské palírny