Součástí rekonstrukce bude statické ztužení objektu, odstranění vlhkosti, oprava prvků krovu, výměna oken a dveří. Rovněž bude položena nová střešní krytina, podlaha a opraveny omítky.


Petrovičtí rovněž chtějí vyměnit oplocení a namontovat elektropohon zvonů.


„Plánovaný termín dokončení a předložení vyúčtování projektu je 30.října,“ uvedl starosta Zdeněk Jeřábek.


Dotaci ve výši devadesát procent získali z Programu rozvoje venkova ČR.