„Stěny už byly vlhké. Jeden místní schopný řemeslník pan Tesař přislíbil, že kapli opraví. Teď na tom pracuje,“ řekl starosta Mladoňovic, pod které Dobrá Voda samosprávně patří, Jan Chloupek. 

Práce by měly být hotové do 17. září. Právě v ten termín se v Dobré Vodě uskuteční pouť k svátku Jména Panny Marie. „Opět půjdeme do Dobré Vody z Mladoňovic. Poneseme korouhve a budeme se modlit a zpívat,“ podotkl Jan Chloupek. 

Poutní místo vzniklo díky zajímavému příběhu. Podle něj projížděla přes Dobrou Vodu kdysi dávno šlechtická rodina se slepým synem. Zastavili u pramene vytékajícího ze stráně. Osvěžili se a chlapec si umyl oči. Zjevila se mu Panna Maria a hoch ji spatřil, stejně jako vzápětí okolní svět.

Událost se prý rychle rozšířila po okolí. Šlechtická rodina nechala na místo vyrobit sochu Panny Marie podle popisu zázračně uzdraveného chlapce. Později na místě vystavěli i malou kapli. 

Podle znojemsko-vranovského děkana Jindřicha Bartoše, který sloužil jednu z posledních poutních mší v Dobré Vodě, tam ale lidi nepřitahují pouze zázraky, kterých je podle něj již několik. „Poutní místa v sobě uchovávají staletí modliteb,“ poznamenal. „Ale samozřejmě sem poutníky přivádí i údajné uzdravení dítěte. Chtějí tady pocítit nesmírnou Boží milost, věří, že právě zde pro ně Bůh může mít něco takového také připraveno,“ zamýšlel se. 

U kaple, které místní neřeknou jinak než vodní, se během roku vystřídá přes tisíc poutníků. Při tradiční pouti, která se koná vždy v neděli po 12. září, tedy po svátku Jména Panny Marie, se u průzračného pramene tvoří několikametrové fronty. Téměř každý si chce domů odnést alespoň několik doušků vzácné tekutiny. Podle místních pramen nikdy nevyschl.