Pietního aktu se zúčastnili i potomci Václava Málka. Dobře si ho pamatuje jeho snacha Ivana Málková. „Byl to fešák až do konce. Jezdili jsme za ním do Okříšek každý víkend. Rád býval s rodinou, ale zemřel náhle. Všechny nás to tehdy překvapilo,“ zavzpomínala Ivana Málková.

Pamětní desku nechaly Okříšky osadit u příležitosti jeho 113. výročí narození, které připadá na 25. srpna. 

Pamětní deska Václava Málka se nachází na okříšském hřbitově. | Video: Deník/Milan Krčmář

Zároveň si letos připomínáme pětatřicet let od jeho úmrtí.

close Václav Málek. info Zdroj: Se souhlasem Okříšek zoom_in Václav Málek. Václav Málek (nar. 25. srpna 1909 v Přísece u Jihlavy, zemř. 6. dubna 1987 v Okříškách)

* Po dokončení obecné a měšťanské školy se vyučil obuvníkem. Poté nastoupil do firmy v Praze, následně pak prošel ještě dalšími obuvnickými dílnami v Praze a po nějaké době si v Okříškách založil vlastní obuvnickou živnost.

*
Vojenskou službu nastoupil v říjnu 1929 k 11. horskému praporu v Bardějově. Během zářijové mobilizace byl zařazen k 2. pěšímu pluku do pohraničí a poté zpět ke svému domovskému útvaru na Slovensko. Po demobilizaci na konci března 1939 pracoval u obuvnických firem v Praze. V červnu 1939 byl kvůli autorství novinových článků zatčen gestapem a uvězněn na půl roku do pracovního tábora.

*
Po útěku z tábora konci téhož roku z tábora utekl a odešel na Balkán a potom přes Střední východ a severní Afriku do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Následně 28. března 1940 vstoupil ve francouzském přístavu Marseille do československé zahraniční armády. V rámci 1. pěšího pluku prodělal první bojové nasazení při obraně Francie. Po evakuaci zbytku čs. armády přes Gibraltar do Velké Británie působil jako velitel čety u 3. roty 1. praporu. V době od 17. července do 7. srpna 1941 se účastnil prvního výcvikového kurzu budoucích parašutistů u jezera Morar ve Skotsku.

*
Po reorganizaci brigády na obrněnou byl rotný Václav Málek zařazen k 1. tankovému praporu, v jehož řadách absolvoval vylodění ve Francii a obléhací boje u přístavu Dunkerque. Za úspěšnou ofenzívu, provedenou 28. října 1944, obdržel dodatečně druhý Československý válečný kříž.

*
Po návratu do osvobozeného Československa působil až do své demobilizace koncem roku 1945 u 11. tankové brigády v Milovicích. Od roku 1946 pracoval jako vojenský lesní zřízenec v Lázních Kynžvart. Následující rok byl jmenován kapitánem tankového vojska v záloze. Ze služeb lesního podniku byl jako politicky nespolehlivý propuštěn v srpnu 1950. Poté pracoval jako brigádník, horník v ostravských dolech, jako dělník v okříšské cihelně a také v BOPO Třebíč. Václav Málek zemřel v 77 letech v Okříškách.

*
Obdržel Československý válečný kříž 1939, medaili Za chrabrost a medaili Za zásluhy. Jeho uniforma z britské armády je součástí sbírek Vojenského historického ústavu v Praze.