Vraťme se k odvysílané reportáži „Ostří hoši z Třebíče“. Co na to říkáte?

Pro mě to není žádné zvláštní překvapení. Jako bývalý člen zastupitelstva vím, že hrubost a urážky jsou součástí pracovního stylu pana Mastného a pana Maška. Starosta Uher se neumí chovat před kamerami, neumí komunikovat s novináři a reportéry a teď to navíc viděla celá republika. Takže tito lidé, kteří mají město reprezentovat, naopak dělají Třebíči v celostátním měřítku ostudu.

Nejvíce asi v pořadu Reportéři ČT zaujalo chování místostarosty Maška…

Pan Mašek se tradičně chová při svých senátorských či komunálních kampaních jako mediální hvězda, na to je fakt kabrňák. Kdyby mu tak šla podobných způsobem i práce místostarosty, byla by to pro město Třebíč dobrá zpráva, opak je však pravdou.

Na čem dle vašeho názoru vázne práce vedení radnice?

Radnice je v podstatě řízena radou města, která se schází zhruba každých 14 dní a připravuje materiály pro zastupitelstvo. Rada je orgán, který zásadně rozhoduje o budoucím rozvoji našeho města, je to takový manažerský mozek, který by měl realizovat na jedné straně vizionářský, nadčasový a na druhé straně realistický, strategický plán rozvoje města Třebíče. Z mnoha příčin se tak neděje. Mimochodem, byla to rada, která navrhla zastupitelstvu rozhodnutí v kauze Vídeňský rybník.

A jak má vypadat radnice, která si vede dobře? Jste manažer, vedete firmu, je to podobné?

Nejdůležitějšími nástroji vedení města je strategický plán rozvoje města, rozpočet a územní plán. Jednotlivé odbory městského úřadu s těmito dokumenty pracují ve spolupráci s odbornými komisemi a zadávají ke zpracování projektovou dokumentaci jednotlivých projektů. Na odboru rozvoje se neustále hledají na internetu možnosti získávání peněz na projekty města formou spoluúčastí. Stejný odbor od jednotlivých odborů projekty sbírá a nechává na ně vypracovávat žádosti na evropské, státní či jiné peníze. Nad tím vším bdí tajemník úřadu, který je odpovědný starostovi, radě a zastupitelstvu města - že projekty jsou zpracovávány včas, v dostatečné kvalitě a v souladu s územním plánem a strategickým plánem rozvojem města. Pokud nějaký projekt neuspěje, okamžitě nastupuje zpětná vazba, kde se zjišťuje, kde se stala chyba, projekt se okamžitě přepracuje a žádá se znovu. Tento proces je ale podmíněn vysokou úrovní manažerského řízení města, správnými lidmi na správných postech a hlavně připraveností vlastních projektů. Já osobně se domnívám, že město Třebíč nepřipravilo dostatek projektů, nedává jim povinnou péči, proto hrozí nebezpečí, že třebíčští občané díky tomuto neutěšenému stavu přijdou o mnoho peněz ze strukturálních fondů EU, které - jak víme - končí v roce 2013.

Myslíte si tedy, že město Třebíč přijde o evropské peníze?

Už to tak bohužel vypadá, on totiž průvodní znak úspěšného města, kterému se daří získávat evropské peníze, jsou prázdná pokladna a masivní bankovní úvěry, protože takové úspěšné město se musí podílet finančně na jednotlivých projektech percentuální spoluúčastí. Třebíč má peněz dost, což považuji na alarmující skutečnost. Nic není ale černobílé a samozřejmě pozoruji snahu mnohých pracovníků radnice vzniklou situaci zvrátit, ale vše se odehrává opět v systému nahodilosti a bezkoncepčnosti. Školním příkladem může sloužit Podzámecká niva, na kterou se zpracovává v rychlosti projektová dokumentace bez širších návazností na okolní lokality - betonový amfiteátr, hřiště pro hřiště, lávka přes řeku Jihlavku odnikud nikam bez návaznosti na ulici Vítězslava Nezvala a autobusové nádraží.

Existuje možnost, aby bez nových voleb byli na příštím zastupitelstvu 15. října vyměněni starosta a tři místostarostové?

Je třeba 14 hlasů, opozici chybí hlasy dva. Možná některým ze stávající radniční koalice dojde, kam se to celé řítí, třeba někdo zdvihne ruku, aby celý třebíčský Kocourkov skončil a začala cesta k nápravě.

Dle mého názoru to rovněž může skončit i kompromisem, že dojde k dohodě – něco za něco. A dokonce nevylučuji ani jakousi možnost opoziční smlouvy, kdy opozici budou nabídnuta některá místa uvolněná v radě a neefektivní a neúspěšní lidé budou nahrazeni. A nebo se nestane vůbec nic a pak bude ovšem každá rada drahá…