Mohou zvážit, zda se nepřihlásit na studium nově otevřeného oboru „operátor obalových strojů“ na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Švýcarská firma Model nabízí příspěvek na studium a po maturitě i zaměstnání v oboru, a to taky studentům z Moravských Budějovic a z blízkého okolí.

Čtyřletý obor s maturitou je určen pro absolventy základních škol, kteří chtějí najít pracovní uplatnění v produkci obalářských firem. „Protože naše škola realizuje vzdělávací programy zaměřené na navrhování obalů nebo úzce souvisící s výrobou obalů, usilujeme o přímé kontakty a spolupráci s firmami, které v oblasti výroby obalů působí. V rámci těchto kontaktů jsme zjistili, že firmám chybí kvalifikovaní pracovníci, respektive pracovníci, kterým chybí základní znalosti a dovednosti z oblasti strojírenských oborů, obalové techniky, tiskových technik a materiálů používaných při výrobě obalů nebo v souvislosti s ní,“ vysvětlil ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí Zdeněk Rössler důvody, které vedly k vytvoření nového školního vzdělávacího programu.

Zajímavé stipendium

První studenti oboru nastoupí ke studiu již od prvního září 2012. Přihlášku ke studiu musí zájemci o studium podat na své škole nejpozději do 15. března. Současně, ale ještě lépe před tímto termínem musí zájemce o studium vyplnit a prostřednictvím pošty nebo osobně na recepcích závodů odevzdat

„Přihlášku ke stipendijnímu programu Model“, na základě které společnost Model Obaly rozhodne o přiznání stipendia. Nikoli o přijetí ke studiu, to je podmíněno úspěchem v přijímacím řízení, které se na škole uskuteční 23. až 24. dubna.

Podmínky přijímacího řízení a další informace k oboru byly zveřejněny na webu školy www.ssup.cz. Přihlášku ke Stipendijnímu programu Model lze stáhnout z webu www.modelgroup.com nebo osobně vyzvednout v recepcích závodů Model Obaly.

Přiznání stipendijního programu Model zaručuje vybraným studentům měsíční kapesné ve výši 1 500 korun po celou dobu studia bez ohledu na studijní výsledky. Jestliže student dosáhne na konci 1. ročníku a na konci každého dalšího ročníku studijního průměru menší než 2,2, nebude mít neomluvenou absenci a důtku ředitele školy nebo třídního učitele, získá ve 2. ročníku navíc prospěchové stipendium ve výši 500 korun , ve 3. ročníku 1000 korun a ve 4. ročníku 1500 korun měsíčně.