„Vojáci budou sloužit napříč všemi jednotkami,“ sdělila mluvčí základny Štěpánka Tříletá. Mezi nově příchozími příslušníky útvaru jsou specialisté na pozici psovod, letecký návodčí či řídící letového provozu, dále technický personál u letecké techniky nebo příslušníci určení pro logistickou podporu. Kromě toho se do „náměšťské rodiny“ zařadili rovněž tři občanští zaměstnanci a dvě vojákyně z povolání se vrací do aktivní služby po ukončení rodičovské dovolené.

Ilustrační foto
Nájem smuteční síně v Budějovicích je nejdražší v širokém okolí