„Prosíme jako každý rok o vlídné přijetí koledníků, kteří zazvoní u vašich dveří. Tuto službu pro nás ochotně vykonávají ve svém volném čase i přes nepřízeň počasí a náročnost terénu. Moc si jejich vytrvalosti a nadšení vážíme,“ říká koordinátorka dobrovolníků Martina Veselá.

Jaký je záměr s výtěžkem Tříkrálové sbírky 2020 v Oblastní charitě Třebíč? Podpořit ošetřovatelskou službu v rodinách, zlepšit dostupnost pečovatelské služby v okrese, zlepšit zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem. V roce 2019 se na Třebíčsku vybralo 2 829 622 korun.