„Je to pro mě výzva a zajímavá práce zároveň,“ konstatoval Jonáš, znalý problematiky dukovanské elektrárny.

„Cílem komise bude uklidnit postoj Rakušanů k jaderným elektrárnám a mimo jiné vysvětlit jim že jsou bezpečné. Je to zkrátka o diplomacii,“ dodal senátor z Dukovan. Rakouská strana se na složení své části komise údajně dohodla již na začátku minulého týdne, ofi ciálně je však dosud neoznámila. Podle neoficiálních informací má být v komisi 15 rakouských zástupců.