Většina přesídlila na ubytovnu do Rouchovan, zbývajících osm bude bydlet v pronajatém domě ve Vícenicích.


Důvodem stěhování je jednak skutečnost, že nový vlastník zámeckého objektu v Jinošově si přeje, aby jej klienti opustili do konce roku, zámek je však také pro své účely už nevyhovující.


„Areál ústavu opouštíme dřív, aby se do Vánoc klienti a zaměstnanci aklimatizovali a sžili v novém prostředí, ve kterém budou bydlet alespoň dva roky,“ sdělila ředitelka ústavu Alena Brožková.


V jinošovském ústavu se začátkem roku 2008 zřítila část stropu, jeden klient utrpěl vážná poranění. Větší část obyvatel pak byla přestěhována do ubytoven v Náměšti nad Oslavou. Zbývající klienti bydlí v zámeckých hospodářských budovách. V budoucnu by měli bydlet v domcích pro šest až osm klientů v několika sídlech převážně na Třebíčsku. Potřebných 100 milionů korun na tento pilotní projekt by měl kraj Vysočina jako zřizovatel dostat z Evropské unie.


Po havárii stropu kraj Vysočina zjistil, že ani nákladná oprava zámecké budovy by nevyhovovala standardům poskytované sociální služby. Proto byl ústav vybrán do projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Transformace pobytových služeb v jiné typy zařízení. Podle projektu se klienti mohou začlenit do společnosti v malých skupinkách po šesti lidech v takzvaných domácnostech, které budou zřízeny nákupem bytů, výstavbou, nebo rekonstrukcí starých domů.