O celostátním vítězi v obou kategoriích se rozhodne 26. února a vítěz si odnese výhru ve výši sto tisíc korun.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park a další.

Kostel svatého Víta se nachází ve východní části Jemnice a je obklopený lipovým hájem. Kostel sv.Víta patřil k františkánskému klášteru, který roku 1455 založili brat- ři Albrecht, Hynek a Štěpán z Lichtenburka. V říjnu téhož roku převzal provinční vikář oficiálně kapli s pozemkem od fundátorů nového kláštera.

Více než deset let trvající rekonstrukci se podařilo dokončit v loňském roce.