Nedaleko sousoší je také dobře vidět technologická šachta, která bude sloužit k obsluze fontány na západní části náměstí. A opodál se nachází retenční nádrž, která bude zachytávat vodu. „Ta se sem svádí z okapů na horní straně náměstí od Malovaného domu až po Přerovského ulici. Hned vedle jsou zabudované podzemní kontejnery na tříděný odpad,“ doplnila mluvčí. „Lze říct, že to nejdůležitější, co bude v zemi, už se vybudovalo. Nyní se na horní straně pokládá plynovod a teplovod," dodala.

Ředitel VAS Třebíč na mapě Třebíčska ukazuje, kudy do Třebíče proudí pitná voda.
Sto milionů korun. Tolik má stát nová úpravna vody na západě Třebíčska

Ty se budují i na spodní straně směrem k Jihlavské bráně. Právě spodní strana je nyní velice zajímavá z pohledu archeologů, kteří sem přesunuli svůj výzkum. I laičtí kolemjdoucí mohou jasně vidět dřevěné obložení, které se nachází více než metr pod úrovní komunikace. „Je to pozůstatek domu ze 12. století. Dřevo se tak dobře zachovalo díky tomu, že zde byla velmi vysoká hladina spodní vody,“ sdělil archeolog Aleš Hoch z Muzea Vysočiny v Jihlavě, který zde pracuje se svým týmem.

Jen chvíli před příchodem redaktora Třebíčského deníku archeologové na místě objevili i keramický střep také z 12. století. „Všimněte si toho reliéfu, který je na střepu vyobrazen,“ upozornil Hochův kolega Bohumil Dvořák na drobnost starou 900 let. Tak dlouho trvalo, než světlo světa opět spatřila část nádoby, kterou používali předkové dnešních Třebíčanů.