„Prováděl tam pán od nás ze vsi, ale je nemocný a už to nemůže dělat. Zatím se nám nikdo nepřihlásil, doufáme, že někoho seženeme,“ popsal situaci kramolínský starosta Jaroslav Žák.

Hlavním účelem pronájmu bude služba průvodce domácích i zahraničních turistů na rozhledně. Je nutné si zřídit živnostenský list, starosta říká, že s tím umějí na obci pomoci. Nedílnou součástí smlouvy bude provozní řád, v němž bude uvedena minimální otevírací doba rozhledny v době od května do září, o sobotách a nedělích pak v časech od 13 do 17 hodin.

Nájemce nebude moci skladovat či skládkovat věci nebo odpad kdekoli v okolí rozhledny a bude na vlastní náklady zodpovídat za čistotu a pořádek. Pokud bude panovat oboustranná spokojenost a některá ze stran roční smlouvu nevypoví, automaticky se prodlouží platnost dokumentu o další rok. Celé znění podmínek výběrového řízení visí na webových stránkách obce Kramolín, zájemci se můžou hlásit do 15. března do 16 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 21. března na obecním úřadě v Kramolíně. Rozhodujícím kritériem je nabízená částka ročního nájemného.

Vzdát úctu zesnulému herci Jiřímu Pechovi mohou zájemci do kondolenční knihy v budově Městského úřadu v Třebíči.
Lidé přicházejí vyjádřit soustrast s úmrtím rodáka a oblíbeného herce

„Není to úplně jednoduché. Ten poslední průvodce byl místní, dělal to od roku 2002. Někdy máte pět autobusů návštěvníků a z toho prší a prší a nepřijde nikdo,“ předeslal starosta Žák.

Rozhledna Babylon se vypíná ve výšce 491 metrů nad mořem. Kamennou empírovou věž dal postavit v roce 1831 majitel náměšťského panství hrabě Jindřich Vilém Haugwitz pro potřeby zeměměřičů.  Samotná rozhledna měří 24,5 metru, vyhlídka je v 18 metrech a vede na ni 112 schodů.

Masopust v Rokytnici nad Rokytnou.
Freddie Mercury zářil v Rokytnici. Získal lva za nejlepší film