Maraton zábavy odstartuje v sobotu 26. května v 15 hodin na dopravním hřišti, kde se děti seznámí s bezpečností silničního provozu a složkami integrovaného záchranného systému. Hasiči přichystají spoustu ukázek činností, které si posléze budou moci samy děti vyzkoušet. Hned v neděli bude akce pokračovat, tentokrát v zámeckém parku, kterým povede pohádková cesta. Na té budou děti od 14 hodin za společnosti oblíbených pohádkových postav plnit různorodé úkoly.

Po krátkém odpočinku bude program pokračovat ve středu, opět na dopravním hřišti, kde budou mít děti možnost si zapůjčit speciální autíčka. Následující den si pak budou moci děti za pomoci lektorky Stanislavy Holubové ve Špitálku vyrobit drobný suvenýr oblíbenou technikou drátkování a v sobotu se v devět hodin ráno vydají společně se svými rodiči na cyklovýlet. Ten bude začínat taktéž u dopravního hřiště a jeho cílem bude návštěva chovatele včel v Cidlině.

Náročný, ale dětmi jistě užitý týden vyvrcholí v neděli 3. června od 15 hodin v odpočinkové zóně velkolepým zábavným programem, jehož součástí bude divadelní představení, žonglování, ukázky řemesel a spousta soutěží a her.