„Když jsme před časem zjišťovali různé možnosti a jaká je vlastně situace ohledně Sberbank, ozvala se nám jedna firma. Navrhla nám, že naši pohledávku odkoupí. A my si v reakci na to řekli, že když je jeden zájemce, mohlo by jich být i více. Proto jsme nyní na našem webu zveřejnili záměr prodeje,“ vysvětlil Müller.

Znamená to tedy, že nyní běží výběrové řízení na toho, kdo za pohledávku nabídne více. Laicky řečeno zde platí přísloví „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. Starosta totiž nepředpokládá, že město prodejem pohledávky dostane celou dlužnou částku. „Ta firma bude mít výdaje se soudním řízením, což samozřejmě musí zahrnout do nabízené ceny. Ale my budeme mít jistotu, že aspoň nějaké peníze získáme. Těžko říct kolik, nechci částku ani odhadovat, abychom pak zájemce neovlivňovali. Musíme počkat, až přijdou všechny nabídky,“ doplnil Müller.

Bývalá pobočka banky Sberbank. Ilustrační foto.
Důsledky kauzy Sberbank: Kraj Vysočina si musí brát úvěr

Uzávěrka výběrového řízení je poslední den v srpnu. Po obdržení všech nabídek se jimi bude zabývat rada města. Teprve ta vyhodnotí, nakolik jsou nabízené částky atraktivní. „Budeme samozřejmě zvažovat, zda jsou natolik zajímavé, abychom do toho pak šli. Nelze ani říct, jaká nejnižší částka je pro nás hraniční. Naši nabídku prodeje tedy zatím lze chápat jako jakýsi průzkum bojem,“ připodobnil starosta.

Jeho slova potvrzuje i samotný text záměru prodeje. Jeden z bodů totiž výslovně říká, že si město vyhrazuje právo vyhlášený záměr postoupení pohledávky zrušit, případně po vyhodnocení nabídek nevybrat vítězného zájemce.

Jaroměřičtí museli kvůli krachu Sberbank například ustoupit od opravy zdejšího barokního sloupu Nejsvětější Trojice, nevyplácejí příspěvky na opravu historických domů, při prodeji pozemků vůbec poprvé využili on-line aukce, aby tak získali více peněz než při běžném prodeji.