První místo dostal v kategorii dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb za jednoduché řešení při respektování složitých základových poměrů. Hodnotitelé ocenili citlivé začlenění původních barokních soch v kontextu nového výtvarného a konstrukčního pojetí.
Druhé ocenění získal od časopisu Stavebnictví.