„Pro pracovníky úřadu bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní práce, zrychlení a zefektivnění úkonů a vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů. Pro občany města kvalitnější a dostupnější služby městského úřadu,“ oznámil starosta Jaroslav Soukup.

Projekt chce radnice zrealizovat nejpozději do prosince 2018. Elektronizace úřadu obnáší sdílení dat s organizacemi města, bezpečné sdílení dokumentů, propojení na centrální systémy a zavedení dalších prvků pro elektronické zpracování agend.

Předpokládané náklady dosahují téměř pěti a půl milionu korun včetně DPH. Z toho 85 procent pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pět procent prostředky ze státního rozpočtu. Město Jaroměřice nad Rokytou se ze svého rozpočtu bude podílet deseti procenty.