„V současnosti dáváme na radnici podklady pro územní rozhodnutí,“ uvedl jaroměřický starosta Karel Nedvědický. „Pro jednání s vlastníky pozemků ale potřebujeme zplnomocnění z Jihlavy, protože nová silnice bude jakožto komunikace druhé třídy patřit kraji. Zatím však ke schůzce s krajskými úředníky nedošlo, a pokud vím, letos se rozhodli obchvaty na Vysočině ze svého rozpočtu vyškrtnout. Nejsou na ně prý peníze od státu,“ řekl Nedvědický.

Hana Strnadová, vedoucí investičního oddělení Krajského úřadu, upřesnila: „Jaroměřická radnice nám zatím nesdělila, zda se trasa obchvatu stabilizovala. Zda už je jasně dané, kudy silnice povede. Potom si můžeme dát schůzku a probrat další postup. O penězích na stavbu se v Jihlavě začne jednat ve chvíli, kdy Jaroměřice dodají kompletní podklady.“

A kudy by mělo obkroužení vést? Stane se součástí hlavního tahu z Třebíče do Moravských Budějovic. Začínat bude v zatáčce s odbočkou na Vacenovice a vyústí v kopci nad benzinovou pumpou. Před třemi lety měla stavba stát 170 milionů korun. Až se zrealizuje, stane se součástí severojižního propojení kraje Vysočina. To startuje ve Svitavách, pokračuje přes Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Třebíč, Moravské Budějovice do Vratěnína.