Přednáška se koná v pondělí 16. dubna v 9 hodin v sále hudebního oddělení. „Rádi bychom pozvali co nejvíce Třebíčáků, protože mnozí možná ani netuší, že Michal Žák z našeho regionu pochází,“ řekla zástupkyně ředitelky knihovny Eva Bazalová.

Michal Žák je jednou z nejznámějších osobností české klimatologie a meteorologie. Absolvoval třebíčské gymnázium a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2005 působí v redakci počasí v České televizi.