Koná se ve čtvrtek v 19 hodin v aule Katolického gymnázia v Třebíči.

„Dozvíte se, jak naše myšlenky působí na náš život, jak ovlivňují naše zdraví a mají vliv i na náš společný život s druhými,“ zve poradkyně Marcela Blažková.

Činnost Poradny Ruth je zaměřena na zkvalitňování partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů formou poradenství a přednášek pro veřejnost. Sídlí v Oldřichově ulici pod vlakovým nádražím na křižovatce s Bráfovou ulicí.