Jako zákonodárce chtěl pomoci především svému regionu. Přestože byl všeobecně respektovanou osobností, neprosazoval své záměry snadno. Tak tomu bylo i v případě stavby školy v Rudíkově. Byla schválena v roce 1965 a budova se měla začít stavět v roce 1967. Jenže zahájení stavby bylo odloženo na rok 1970, kdy se nakonec začalo pouze s budováním příjezdové silnice.

Až v roce 1972 byla postavena železná konstrukce a provedeny některé betonářské práce. Roku 1973 činily náklady na stavbu 7 milionů korun a následujícího roku 5,5 milionů korun československých. Dne 1. září 1975 byla budova tehdejší ZDŠ otevřena.

Ludvík Svoboda se do rodného kraje často a rád vracel. Navštěvoval sousedy, zavítal do základní školy v Rudíkově. V době, kdy byl prezidentem republiky, zval spoluobčany z Hroznatína a Rudíkova a děti ze školy na Pražský hrad. Zemřel v roce 1979. Nové moderní rudíkovské škole byl v roce 1980 slavnostně udělen čestný název "Základní škola Ludvíka Svobody".

Zdroj: ZŠ Rudíkov