Jednak s příchodem automobilismu přibyla benzinová čerpací stanice, aby po několika desítkách let ustoupila staveništi hotelu Opera. Vedle Opery vyrostla patrová prodejna, dnešní Jednota. Bloku moderních objektů ustoupily staré domy.