„Jsme ve stádiu prvních úvah. Seznamujeme se s možnostmi, které se nabízejí,“ uvedla třebíčský starosta Pavel Janata.
Podle úvodních diskusí by nová lávka neměla narušit pohled na unikátní dřevěné kabiny, které pro původně říční lázně na Polance ve 30. letech navrhl renomovaný architekt Bohuslav Fuchs. Proto by konstrukce neměla být vizuálně dominantním prvkem celé lokality.

„Zároveň je jasné, že bude muset být na březích posazena výš, než je ta nynější, aby dobře převedla povodně. Povodí Moravy jako správce toku to bude požadovat,“ vysvětlil Janata.

Ilustrační foto
Policie bude u budovy soudu chytat neposlušné kamiony

Stavba nového mostu pro pěší a cyklisty by se měla vejít do ceny okolo pěti až deseti milionů korun. A měla by se najít ekonomicky únosná varianta údržby konstrukce, která nebude zbytečně zatěžovat městskou kasu. „Necháme si poradit od několika architektonických studií, pak vybereme nejvhodnější řešení, snad se podaří do konce volebního období zadat projekt. Stavba samotná pak už bude na příštím vedení města,“ doplnil starosta.

Současná lávka je montovaný most typu Bailey Bridge. Podobných mostů se v Česku dochovalo jen pár. Třebíč má rovnou dva, po druhém jezdí auta v Poušově. Do Třebíče tyto ocelové lávky s dřevěnou mostovkou dodala organizace UNRAA, zabývající se poválečnou pomocí. Původně se na Polanku v první polovině 20. století chodilo po dřevěném mostě se skokanskou věží uprostřed, který se vždycky na zimu demontoval.

Provizorium na více než 70 let

Ženijní lávka britské výroby typu Bailey Bridge se zpravidla používala jako provizorium na krátkou dobu. Za druhé světové války výrazně pomohla rychlému postupu spojeneckých vojsk Evropou. Vojáci ji dokázali smontovat přes noc. V Třebíči nakonec Bailey Bridge vydržel jako spojnice břehů u koupaliště více než 70 let.

Mimochodem - loni most radniční úředníci nacenili částkou jeden milion korun. Když zjistili, že se neznámo kdy vloudila chybička v inventarizaci a lávka vlastně chybí v evidenci městského majetku. Odjakživa se přitom automaticky počítalo s tím, že městu patří.

Co se bude dít se starým unikátním historickým přemostěním ve chvíli, kdy se v budoucnu začne stavět nové? „I tím se budeme muset zabývat, nyní je ovšem hodně předčasné spekulovat o možných řešeních,“ odpověděl vedoucí třebíčského odboru správy majetku a investic Pavel Kraus.

Vladimíra Valová
Kniha třebíčské autorky je nominována na cenu Magnesia Litera