„Soutěž připravuje městský architekt Jaroslav Hulín s komorou architektů. Zadávací podmínky mají 16 stran a jejich příprava zabrala čtyři měsíce,“ uvedla místostarostka Marie Černá. Už je taky ustanovená porota.

„Jsou v ní závislí a nezávislí porotci. Závislí jsou zástupci radnice z řad politiků a úředníků. Nezávislí jsou lidé, kteří se ve svém oboru věnují architektuře či veřejným prostranstvím. V porotě jich musí být nadpoloviční většina,“ vysvětlila Černá s tím, že sehnat nezávislé odborníky, kteří by byli ochotní několikrát přijet do Třebíče zasedat a rozhodovat, prý nebylo jednoduché.

V pololetí výsledek

Porota už se jednou neformálně sešla, aby si odsouhlasila podmínky soutěže. I městská rada pravidla odkývala. Zájemci o účast můžou do 21. května posílat návrhy. První hodnotící zasedání poroty se uskuteční koncem května. „Uvidíme, kolik se sejde návrhů, rádi bychom rozhodli do pololetí. Pak bude s výsledkem seznámena i veřejnost,“ podotkla Černá.

Rekonstrukce Karlova náměstí, to je jeden z nejzásadnějších projektů, kterými se už tři roky třebíčská radnice zabývá. Zcela opraveného prostoru této části centra města se lidé dočkají za několik let. Autory výsledné podoby zrekonstruovaného náměstí jsou architekti z brněnského studia RAW.

V jejich úvodních vizualizacích byl i návrh možné podoby kašny. Nešlo však o dogma, sami autoři upozornili, že by bylo vhodné na vodní prvek vypsat soutěž. To se nyní děje.

Asfalt nebo kostky?

K výsledku, tedy opravenému náměstí s funkční kašnou, však ještě povede dlouhá cesta. Po řadě měsíců se dohodli správci sítí, kam do země umístí jednotlivé kabely a trubky při opravě tak, aby si nepřekážely, vše vyhovovalo normám a zamýšlené podobě náměstí. V současnosti se budují nové městské toalety.

Aktuálně se však celá složitá mašinerie shánění všech možných povolení zadrhla na rozporu mezi požadavky hygieniků a památkářů. „Památkáři trvají na vydláždění celého prostoru včetně vozovek kamennou dlažbou. Hygienici uvádějí, že dlažba moc hlučí a budou překročeny limity. Žádají asfalt,“ poznamenala Černá. Vyjasňování tohoto rozporu může podle jejích slov zabrat další dlouhé měsíce. Čímž se posune termín opravdového začátku hlavních prací. Závazný termín dokončení si tak nyní nikdo netroufá předpovědět.