Nový jaderný zdroj o výkonu do 2400 MWe bude postupnou náhradou výkonu stávajících čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Většina dotčených obcí se záměrem souhlasí.

„Ministerstvo na základě předložených odborných podkladů dospělo k závěru, že dopady záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel budou minimalizovány a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy,“ oznámilo MŽP.

V rámci procesu EIA MŽP obdrželo 16 tisíc připomínek ze strany široké veřejnosti, a to převážně z Rakouska. Připomínky z velké části uváděly nesouhlas obecně s jadernou energetikou, poukazovaly na problematiku konečného uložení vyhořelého jaderného paliva, alternativní zdroje energie, konkrétněji se věnovaly tématům jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a potenciálního nedostatku technologické vody v souvislosti s klimatickými změnami. „Všechny otázky a připomínky k dokumentaci EIA byly vypořádány v posudku EIA, relevantní z nich byly zohledněny v rámci podmínek vydaného závazného stanoviska EIA,“ sdělili ministerstvo.

Podle elektrárenské společnosti ČEZ je i při zohlednění nejhorších klimatických scénářů možný souběžný provoz stávajících reaktorů a jednoho nového výrobního bloku s elektrickým výkonem 1200 MW.

Na přípravě stavby nových bloků nejprve v Dukovanech a následně i Temelíně pracuje v rámci společnosti ČEZ přibližně stočlenný tým odborníků.

„Oznámení EIA jsme předali Ministerstvu životního prostředí v červenci 2016 a na přípravě podkladů jsme pracovali několik měsíců. Máme zkušený a kvalifikovaný tým, přesto šlo a ještě půjde vzhledem k rozsahu projektu o obrovské množství práce,“ poznamenal člen představenstva ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.