Testovat sirény musí v dukovanské elektrárně současně s pravidelnými celostátními zkouškami sirén první středu v měsíci. Energetici musí navíc vždy po půl roce otestovat vnitřní areálové sirény s kolísavým tónem v délce sto čtyřicet sekund, který je rozdílný oproti zvukovému signálu při celostátních zkouškách. „Areálové sirény jsou zvukově výrazné a osoby projíždějící v blízkosti elektrárny nebo i v okolních obcích tak mohou tyto rozdílné zvukové signály zaznamenat. Obyvatelé na tuto mimořádnou zkoušku nemusí nijak reagovat,“ řekl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Jaderná elektrárna Dukovany.
Rusy nahradí Američané: budou dodávat palivo pro jadernou elektrárnu Dukovany

Ve dvacetikilometrovém okolí elektrárny, v takzvané zóně havarijního plánování, energetici navíc provozují dvě stě osmatřicet sirén, které jsou centrálně spouštěny z krajských operačních a informačních středisek hasičů nebo v případě potřeby přímo z elektrárny. „V současnosti probíhá obnova původních rotačních sirén za nové, které umožňují spouštění nejen zvukového signálu, ale také sdělení důležitých informací,“ doplnil Bezděk.