Nová prozařovna v Jaderné elektrárně Dukovany je hala vysoká osm metrů a široká deset metrů. A tvoří jedno velké rentgenové pracoviště. Specialisté v ní mohou díky špičkovým přístrojům kontrolovat všechna zařízení. „Technologie se velmi rychle vyvíjí. Tyto nové přístroje jsou citlivější a přesnější než standardní přenosné rentgeny. Dál tak posouváme kvalitu zkoušek třeba v oblasti potrubí včetně jejich svarů a dalších důležitých prvků,“ popsal ředitel útvaru řízení kvality jaderných elektráren Zdeněk Čančura.

V nové prozařovně budou odborníci kontrolovat zařízení pomocí dvou zdrojů záření – takzvaných X-Ray lamp. Jeden zdroj je umístěn na elektromechanickém polohovacím zařízení a je určený pro rentgenování větších a tvarově náročnějších částí. Lze ho snadno variabilně nastavit dle potřeby k pozici svarového spoje. Druhý zdroj s vlastní pracovní stolicí je menší a je určen pro přesné nastavení expozic.

Specialisté budou moci kontroly rychleji vyhodnocovat díky plně automatizované temné komoře. „Díky nové prozařovně budeme moci snížit množství rentgenů prováděných přímo ve výrobní technologii, které vyžadují zavádění náročných bezpečnostních opatření nebo přerušování provádění údržbových prací v blízkosti zkoušek během odstávek,“ doplnil ředitel elektrárny Roman Havlín.

Nová budova splňuje i všechny bezpečnostní požadavky na provoz tohoto speciálního zařízení. „Operační hala je maximálně bezpečná. Její stínění včetně dozorny pro ovládání vybudovali technici mimo jiné ze speciální směsi betonu a řady dalších bariér, její provoz tak nijak neovlivní okolí,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.