Termíny prohlídek jsou 6. září, 13. září a 20. září 2019, vždy od 21 do 1 hodiny následujícího dne. Exkurze se mohou zúčastnit pouze osoby starší 15 let s českým občanstvím a platným občanským průkazem. Občanku je potřeba mít u sebe pro prokázání totožnosti při vstupu do areálu elektrárny.

Během exkurze si návštěvníci projdou a prohlédnou informační centrum, trenažer sloužící k výcviku operátorů, strojovnu s turbosoustrojím a nahlédnou také do skladu použitého jaderného paliva.

Zájemci se přihlásí na emailové adrese infocentrum.edu@cez.cz. Do emailu je nutné zadat i požadované údaje pro každého účastníka exkurze (jméno a příjmení, termín exkurze, číslo platného OP, datum narození, státní příslušnost, název zaměstnavatele a telefonický kontakt na jednoho ze skupiny. Účastníci exkurze nesmí být pod vlivem alkoholu ani omamných látek.

Sraz nahlášených účastníků bude ve 20.50 hodin v informačním centru JE Dukovany.