V rámci této speciální akce si návštěvníci prohlédnou Infocentrum a v letošním roce nově také prostor sloužící k ukrytí personálu při mimořádné události. Na závěr asi 1,5 hodinového programu čeká návštěvníky vstup do střeženého prostoru elektrárny v doprovodu průvodců, kteří prohlídku elektrárny doplní odborným výkladem. Střežený prostor si po předchozí fyzické kontrole prohlédnou z autobusu, kterým za 40 minut projedou celý areál elektrárny.

„Z důvodu nutnosti předložení platného občanského průkazu jsou exkurze určeny pouze pro občany ČR starší 15 let. Počet volných míst je kapacitně omezen,“ upozornil elektrárenský mluvčí Jiří Bezděk. Přihlašování je možné pouze elektronicky, a to na adrese – infocentrum.edu@cez.cz. Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení, datum narození, číslo platného OP, zaměstnavatele či školu, státní příslušnost a termín a čas začátku exkurze. Uzávěrka přihlášek je 6. července 2017 ve 12.00, případně dříve po vyčerpání kapacity. Všem přihlášeným bude termín a čas exkurze potvrzen.

„Pokud nebude možné uspokojit všechny zájemce při této akci, již nyní avizujeme plánované večerní a noční prohlídky, které budou probíhat každý pátek v měsíci září,“ oznámil mluvčí.

Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších míst regionu. V loňském roce ho navštívilo rekordních 32 tisíc návštěvníků. Za prvních šest měsíců navštívilo Barevnou ulicí dukovanského Infocentra 14 500 návštěvníků, z toho 323 zahraničních, například z Venezuely, Bolívie či Singapuru. „Již nyní se rezervují podzimní termíny prohlídek. Proto doporučujeme zvláště školám, které jsou nejsilnější skupinou návštěvníků, termíny prohlídek pro další školní rok 2017/2018rezervovat s dostatečným předstihem,“ dodal Jiří Bezděk.