Tím ale změny na hřbitově nekončí, do budoucna plánuje radnice postavit přístřešek pro nářadí nebo další místa pro ukládání uren.

Díky čtvrté řadě se rozšířila kapacita kolumbária o čtyřiadvacet míst. „Mělo by to stačit na pokrytí poptávky na několik dalších let,“ mínil Zdeněk Ryšavý s tím, že v dalších letech chtějí radní přesunout blok kolumbárií z přední části hřbitova. „Přemístili bychom jej do nové části hřbitova a na uvolněné ploše by vznikl prostor přístřešek pro nářadí a konve, které se povaluje různě po hřbitově,“ nastínil starosta.

Sobotní oslavy zavítaly i na železniční stanici v Moravských Budějovicích, kde byla k vidění výstava modelového kolejiště, a vozidla spolků Máňa doprava a SVD-JMZ.
150 let trati Vídeň - Jihlava: do Moravských Budějovic přijely historické vlaky

Dalším bodem je pak vybudování dalších urnových hrobů. „Je o ně totiž větší zájem než jsme očekávali. Z původních třiatřiceti hrobů jsou již prakticky všechny pronajaté. Přibližně stejný počet by se ale na hřbitov mohl ještě vejít. V minulém roce jsme jednali o možnosti koupě „špice“ mezi oběma částmi hřbitova, aby nové řady navázaly za průchodem na původní, bohužel zatím bezvýsledně. Ještě o tom budeme jednat. Pokud nenajdeme shodu s majitelem, budou nové řady postavené zešikma a navazovat na dokončená kolumbária. Za nimi potom dostavíme obvodovou zeď,“ plánoval Zdeněk Ryšavý.