Investice směřující do Dukovan lze rozdělit do několika skupin. „Jednou z hlavních investic je rekonstrukce rozvodny 400kV a podružných rozvaděčů ve výši více jak 140 mil korun. V rámci dokončování zabezpečení životně důležitých prostor objektů záložních zdrojů energie a obou centrálních čerpacích stanic ČEZ zaplatí 110 mil. korun. Za dalších 58 mil. korun provedeme obnovu kolejových drah zavážecího stroje,“ sdělil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Velká modernizace čeká i školicího tréninkového zařízení za 50 mil korun. „Je to věrná replika druhé blokové dozorny. Trénují zde operátoři jak standardní stavy, jako je najíždění a odstavování bloků, tak i mimořádně situace tak, aby uměli zvládnout jakoukoliv situaci,“ vysvětlil Havlín.

Elektrárna získá také dvě nové administrativní budovy. Dosavadní prostory totiž přestávají vyhovovat požadavkům. „U první jsme začali stavět už na konci loňského roku. S výstavbou druhé, výrazně větší budovy, začneme na konci letošního roku a dokončena by měla být v roce 2023. Očekávané náklady na její pořízení jsou ve výši 350 mil. Kč,“ doplnil Roman Havlín.

Nové prostory využijí i noví zaměstnanci, které přijímá dceřiná firma Edu II. Ta se zaměřuje na dostavbu dalšího jaderného bloku.

Zatím platí, že pokud se letos podaří vypsat tendr, do roku 2024 by mohl být známý dodavatel. „Věřím, že pokud předáme dokumentaci možným dodavatelům ještě letos, tak by to šlo do roku 2024 stihnout. Co se týče územního řízení, tam jedeme dle harmonogramu. Máme okolo 550 vyjádření, pár nám jich ještě chybí a dokumentaci dopracujeme a v červnu ji předáme na stavební úřad v Třebíči,“ popsal generální ředitel společnosti EDU II Petr Závodský.

Při dostavbě bloku pak chtějí využít možnosti, aby byly negativní vlivy pro okolí co nejmenší. „ Chceme využít i železniční vlečku do Dukovan, využívali bychom ji pro přepravu cementu a písku, abychom nezatěžovali okolní silnice. Jednali jsme i s ředitelem Správy železnic v Brně, kde plánují obnovu stanice. Mluvili jsme o možném napojení na síť železničních stanic,“ prozradil Závodský.