Internetovému „šílenství“ propadla již každá třebíčská základní škola. Jejich přístup k webovým službám, sloužících žákům, rodičům a také jako velmi důležitý reklamní prostředek, má však někdy až propastné rozdíly.


Při srovnání jednotlivých oficiálních webů byla na první pohled patrná jejich designová úroveň, která často vypovídá i o celkové kvalitě. V době, kdy se školy přetahují o žáky a jejich rodiče hledají to nejzajímavější a nejvhodnější prostředí pro základní vzdělání svých ratolestí, vytváří úvodní dojem o samotné škole opravdu mnoho.


Mezi ty nejlepší patří v tomto ohledu Základní školy Benešova, Na Kopcích a Týnská, jejichž „home“ zaujme nejednoho starostlivého rodiče. Reklama je důležitá a některým školám to navíc není lhostejné. Na pomyslném konci hodnocení se s naprosto nezajímavou úvodní stranou svého webu krčí ZŠ T. G. Masaryka. Škola s tak velkou tradicí, kvalitním zázemím a s honosným názvem poukazujícím na nejzářivější okamžiky naší historie by měla být vidět. Oproti jiným školám v tomto směru jasně pokulhává.


Dalším úhlem pohledu je rozhodně přehlednost, aneb „co chci vědět, to se ihned dozvím“. A znovu můžeme pochválit ZŠ Bartuškovu, jejíž stránky přímo vyzývají k nahlédnutí. Za zmínku také rozhodně stojí stránky ZŠ Na Kopcích, které nabízí podstatné informace přímo na „home“ v přehledném rozdělení do několika kategorií.


Školní stránky musí bavit i pomáhat


Pozadu však nezůstávají ani další školy, v přehlednosti a snadné dostupnosti všech důležitých informací si nenechala ujet vlak snad žádná z hodnocených škol.


Aktuálnost. Také důležitý aspekt poukazující na správu internetových stránek. Každá ze škol se vždy ráda pochlubí s úspěchy jí samotné, či svých žáků a akcemi podporující ať už životní prostředí nebo „jen“ dětský úsměv. K tomu slouží právě world wide web – světová internetová síť. Těmi opravdu nejaktuálnějšími informacemi se prezentuje, stále chválena, ZŠ Bartuškova. Do skupiny těch nejpoctivějších patří také Základní školy Benešova, Horka-Domky, Třebíč se sídlem v ul. Kpt. Jaroše a také ta z ulice Cyrilometodějské a v neposlední řadě i Základní umělecká škola Třebíč z Masarykova náměstí.


Na chvostu hodnocení související s celkovou obnovou stránek se opět červená ZŠ T. G. Masaryka. Naprosté opomíjení aktuálnosti a navíc chaotická časová posloupnost školních akcí pasuje tyto stránky v tomto typu hodnocení na jedny z nejhorších.


Naopak Na Kopcích se v pokročilosti celkové úrovně oficiálního školního webu řadí mezi ty nejlepší, což dokazuje i nevšední, ale zároveň nadčasové, prostředky reklamního charakteru. Již od roku 2005 internetově vysílá Televize Kopce, která přináší zpravodajství ze světa školy a navíc spolupracuje i s Českou televizí na vytváření reportáží z Třebíče a okolí! ZŠ Na Kopcích tak vrchovatě naplňuje své motto „škola budoucnosti“.


Internetové stránky většiny třebíčských základních škol chtějí opravdu informovat, bavit a v určitém slova smyslu i pomáhat. Svět webu a virtuální pozvánky jim tak není cizí, ani lhostejný.

KAMIL ČERNÝ