„Negativním jevem byl významný nárůst podílu odmítnutých žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na 26,7 procenta z celkového počtu přihlášených,“ stojí ve zprávě. „Nadprůměrný počet odmítnutých žádostí byl ve Středočeském kraji (37,8 procenta), v Jihomoravském kraji (36,6 procenta) a v Praze (32,5 procenta),“ uvedla inspekce s tím, že v řadě lokalit je situace kritická.

Kapacita školek je vytížena na téměř 92 procent. Velkou část přitom tvoří děti s ročním odkladem školní docházky. Například v Moravskoslezském kraji má odklad téměř každé čtvrté dítě starší pěti let, naproti tomu na Vysočině jen 11 procent. „Nejčetnější příčinou odkladů byly vady řeči nebo zdravotní důvody,“ sdělila inspekce.

Inspektoři také konstatovali klesající výdaje na dítě. Zatímco v roce 2009 šlo na jednoho předškoláka 44 123 korun, v roce 2010 to bylo jen 42 477 korun. V jedné třídě je průměrně zapsáno 23 dětí, ve velkých školkách jich ale bylo až 25. Zhruba 2,5 procenta dětí přitom potřebuje speciální péči.

Inspekce navíc upozornila, že počet učitelek bez potřebné kvalifikace vzrostl na více než deset procent. Právě vzdělané kantorky ale dokážou lépe motivovat děti k výuce a vytvořit lepší atmosféru.