„Konzumace zmrzliny se zejména v letním období výrazně zvyšuje. Vzhledem k tomu, že zmrzlina je potravina s vhodnými podmínkami pro růst mikroorganismů způsobujících akutní průjmová onemocnění, patří kontrola výroby a prodeje zmrzlin každoročně k našim prioritám,“ uvedla Tereza Poulová z krajské hygienické stanice.

Během května a června tak provedli celkem jednapadesát cílených kontrol zmrzlinových stánků a cukráren. „Zaměřovali jsme se na ověření úrovně hygieny výroby a zdravotní nezávadnosti točených zmrzlin,“ přiblížila Poulová.

Narazili při nich na několik nedostatků. „Jednalo se převážně o vanilkovou zmrzlinu, která se vyrábí nejčastěji. Z jednadvaceti odebraných vzorků jich jedenáct nevyhovělo legislativním požadavkům na mikrobiologickou kvalitu zmrzlin,“ komentovala Poulová.

Laboratorní vyšetření u nevyhovujících vzorků prokázalo nadlimitní množství bakterií rodu Enterobacteriaceae. Ty sice většinou nezpůsobují akutní onemocnění, jako jsou třeba průjmy nebo zvracení, ale nelze je zcela opomíjet.

Špatná dezinfekce i čištění

Jak Poulová dodala, výsledky kontrol svědčí o nedodržování hygienických zásad při výrobě zmrzliny a nedostatečném čištění a dezinfekci zmrzlinového stroje a pomůcek k její výrobě.

Padly dokonce i pokuty. „Uložili jsme jedenáct sankcí v předpokládané výši osmadvacet tisíc korun,“ vyčíslila na závěr Poulová.