V jeho rámci se učitelé vypraví na celý den do terénu, kde jim přednášející okomentují řadu názorných hydrologických zvláštností.


„Projdou se údolím Jihlávky od Stonařova, prohlédnou koryto řeky Brtničky a zajedou na poldr v Číchově. Na těchto místech budou s odborníky rozebírat, jak jsou cesty k ekologii často propleteny řadou problémů,“ popisuje Martin Kříž, vedoucí chaloupeckého střediska. Pozornosti tak neujdou ani důsledky meliorací.


Tématem zmíněného semináře bude nejen voda v krajině, ale také její fyzikální vlastnosti a hydrobiologie. „Chtěli bychom, aby akce učitelům přinesla i potřebný rozhled co se týče mezipředmětového propojení,“ poukázal Kříž na hlavní cíle semináře.


Dojde i na živočichy


Mezi přednášejícími odborníky se proto objeví například ichtyolog Václav Prášek z Moravského zemského muzea z Brna. Účastníkům přiblíží vodní živočichy – ryby, obojživelníky a vodní hmyz. Ke slovu přijdou na semináři rovněž fyzikální výpočty a pokusy.


Právě hydrologií zejména z hlediska fyzikálního se již delší čas zabývá Základní škola Kpt. Jaroše Třebíč v rámci programu Globe. Jeho koordinátorka na této škole Věra Keselicová nám řekla: „V rámci školního zájmového kroužku zkoumáme s dětmi kvalitu vody v řece Jihlavě, kde měříme řadu ukazatelů – teplotu, průhlednost, pH, vodivost, alkalinitu, množství rozpuštěného kyslíku, dusitany a dusičnany, množství železa, fosforu a amoniaku.“ Zaměřením na ekologii vodních toků v regionu se podrobněji nezabývají. „Myslím si, že chaloupecký seminář může být zajímavým zpestřením pro učitele,“ podotýká Keselicová.

EVA BÁRTÍKOVÁ