To po novotě nabízí nová naučná lesní stezka.
Dlouhá je pět kilometrů, tvoří uzavřený okruh s šestnácti zastávkami a nachází se nedaleko Hrotovic.

Návštěvníci se na ni dostanou, pokud půjdou od hrotovického kostela směrem ke hřbitovu a dále k vykopávkám středověké osady Mstěnice.
Procházka vede okolo Stinského rybníku, po Strženecké lesní cestě, dále pak kolem Junácké louky, dvou nových rybníků Chobot, křižovatky u takzvané sněžné jámy.

Každý ze šestnácti informačních panelů se vždy zabývá samostatným tématem, a proto je možné vstoupit na prohlídkovou trasu kdekoliv.
Všechna stanoviště až na jedno se zabývají lesními ekosystémy. Výjimkou je „sedmička“, která upozorňuje na nedaleké vykopávky zaniklé středověké obce Mstěnice.

A ostatní témata? Namátkou: Lišejníky, kapraďorosty, obojživelníci či společenský lesní hmyz.
„Celé území je zajímavým lesním prostředím s krásnými dubovými porosty okolo Boříkovské lesní cesty, smrčinou nad Stinským rybníkem, jasany a olšovím u Račického potoka,“ prozradil zástupce vedoucího třebíčské Lesní správy Radek Koudela.

I střídání lesních, lučních a vodních ekosystémů je podle něj nevšední.
Ze vzácností je možné vyjmenovat třeba pojmy jako brambořík nachový, čáp černý nebo výr velký.