Kvalitní kulturní zařízení město dlouho postrádalo. Stavební úpravy základní umělecké školy si vynutily také nevyhovující podmínky školy pro kvalitní vyučování. „Nový společenský sál bude sloužit nejen pro veřejná vystoupení žáků této školy, ale rovněž pro setkávání zastupitelů s občany, divadelní představení, koncerty i jiné kulturní a společenské akce a rovněž pro spolkový život a zájmová sdružení,“ řekl starosta Hrotovic Antonín Mlynář.

Dotace pomohla vybudovat přístavbu, nástavbu a využít podkroví budovy. V přístavbě školy se nachází nový multifunkční společenský sál s kapacitou 165 míst k sezení, jevištěm, veškerým potřebným zázemím, vstupní halou a šatnami. Nové učebny v podkroví rozšířily kapacitu školy a zvýšily kvalitu prostředí pro výuku.

Tradice výuky především hudebních oborů spadají v Hrotovicích už do doby druhé světové války. Základní umělecká škola v Hrotovicích navázala na Lidovou školu umění a od roku 1990 vychovala řadu absolventů. Její žáci se těší úspěchům v národní soutěži základních uměleckých škol a spoluúčinkují na hudebních slavnostech, letos dokonce společně s pražskou skupinou Spirituál Kvintet.

V rámci přehlídek pěveckých sborů úspěšně reprezentovali Hrotovice také na mezinárodním festivalu v rakouském Raabsu. Pro výtvarný obor je nejcennější první místo v mezinárodní soutěži Evropa ve škole z roku 1993. Od roku 2003 výtvarný obor spolupracuje s gymnáziem v rakouském Hollabrunu. Škola vyučuje 240 žáků v oboru hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. Uvažuje se o obnovení tanečního oboru.

Pro oblast rozvoje a stabilizace venkovských sídel na Vysočině jsou v současné době schváleny dotace ve výši 362 milionů korun pro 33 projekty. Kromě výstavby a modernizace školských zařízení slouží dotace v této oblasti především budování sportovních areálů, kulturních, zdravotnických a sociálních zařízení, dětských hřišť a veřejných prostranství.