Opravu zajistila radnice, práce si vyžádaly náklady ve výši 323 tisíc korun. Rodina Hasskova patří k nejstarším a významným rodům v Třebíči. Martin Hassek byl v letech 1850 až 1857 starostou Třebíče, Alois Hassek starostoval v letech 1882 až 1883. Foto: Ivan Přibík