Studenti, zájmové organizace a také rodiče s dětmi se tak koncem května mohou těšit na víceúčelové hřiště, které bude sloužit pro tenis, házenou, kopanou či basketbal.

To druhé, fotbalové, by mělo podle plánů být v těsném sousedství otevřeno na podzim letošního roku.