Když rouchovanský starosta zjistil, že zachránce pracuje na nedaleké vojenské letecké základně v Náměšti nad Oslavou, obrátil se oficiálně dopisem na velitele základny Libora Štefánika, aby rotnému Zdeňku Buchtelovi za jeho neohrožený čin vyslovil pochvalu, případně ho odměnil.

„Na Vaší 22. základně letectva slouží rotný Zdeněk Buchtela občan Rouchovan. Je mojí radostnou povinností vás informovat o tom, že Zdeněk Buchtela dne 15. dubna tohoto roku v nočních hodinách svým zásahem zachránil lidský život. Neohroženě lokalizoval požár bytu, ze kterého následně vynesl člověka. Tímto našemu občanovi zachránil život. Vážený pane veliteli, dovoluji si vám navrhnout jmenovaného příslušníka vaší jednotky k odměně a veřejné pochvale. Podle mého názoru si takovýto čin veřejné uznání zaslouží, a je také odrazem osobní statečnosti a kvality příslušníků Armády České republiky,“ napsal starosta Rouchovan Vladimír Černý veliteli základny.

MARTIN SKLENÁŘ