Jako každoročně zde žáci všech studijních a učebních oborů předvedou svůj um. K vidění budou mimo jiné kadeřnické, cukrářské či krejčovské práce, prezentaci si připravili studenti oborů hotelnictví a turizmus, obchodník.

„Celá výstava je soutěžním kláním žáků druhých a třetích ročníků. Vystavené exponáty hodnotí veřejnost v anketě, z ní vyjde absolutní vítěz s nejvyšším počtem hlasů. Odměnu v jednotlivých oborech získají první čtyři místa,“ prozradila ředitelka školy Libuše Kolářová.

Krom toho dojde i na módní přehlídku, tance, barmanskou soutěž, flambování, míchání nápojů a nevídané kadeřnické kreace.

Vánoční výstava, kterou finančně podpořilo město Třebíč, probíhá od 9 do 17 hodin, vstup je volný.